خدمات گزینه دو

گزینه دو در تابستان 98 و سال تحصیلی 99-98 همچون سال های گذشته خدمات آموزشی و مشاوره ای متنوعی را برای دانش آموزان و مدارس مقاطع گوناگون ارائه می کند. آزمون های آزمایشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، دسترسی به بانک سؤال، فیلم های متنوع آموزشی و مشاوره ای و سایر خدمات به تفکیک دوره های تحصیلی در تابستان و سال تحصیلی در ادامه توضیح داده شده است.

تخمین رتبه کنکور

خدمات گزینه‌دو در تابستان 98

تابستان 98 (ویژه داوطلبان آزمون سراسری 99)


داوطلبان می توانند با ثبت نام در آزمون های آزمایشی گزینه دو در تابستان 98، درس های اختصاصی پایه دهم و کل درس های پایه یازدهم را مرور نمایند. تعیین سطح داوطلب، ارائه برنامه ریزی سطح بندی شده، سنجش پیشرفت تحصیلی، دسترسی به بانک سؤال دانش آموز و مدرسه، فیلم های آموزشی و مشاوره ای، دریافت کارنامه و مشاوره های فردی و مدرسه ای کاربردی تنها بخشی از خدماتی است که در طرح گام اول 98 گزینه دو به داوطلبان 99 و مدارس ارائه می شود.

اطلاعات بیشتر ثبت نام

سال تحصیلی 99-98 (ویژه داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آزمون سراسری 99)


مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو در سال تحصیلی 99-98، پانزده مرحله آزمون حضوری و چهار مرحله آزمون آنلاین (غیرحضوری) ویژه داوطلبان کنکور 99 ارائه می کند. داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم می توانند بر اساس این برنامه تمامی منابع آزمون سراسری را حداقل 6 مرتبه مطالعه و مرور نمایند. همچنین دسترسی به خدمات متنوعی همچون بانک سؤال دانش آموز و مدرسه، مشاوره های هوشمند فردی و مدرسه ای، فیلم های آموزشی و مشاوره ای، تست پیش آزمون آنلاین و غیره برای داوطلبان گزینه دو به صورت رایگان فراهم است.

اطلاعات بیشتر ثبت نام
خدمات گزینه‌دو در سال تحصیلی 99-98
سال تحصیلی دوره دوم متوسطه 98-99

دانش آموزان دهم و یازدهم (سال تحصیلی 99-98)


مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو در سال تحصیلی 99-98، ده مرحله آزمون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی حضوری, ویژه دانش آموزان پایه‌های دهم و یازدهم ارائه می‌کند. مهم‌ترین ویژگی این ارزشیابی‌ها این است که سؤالات به صورت کاملاً استاندارد و در سطوح یادگیری مختلف طراحی شده‌اند، زمان مناسب برای پاسخگویی دانش‌آموز به دور از تنش در اختیار او قرار می‌گیرد و متناسب با نیاز دانش‌آموز کارنامه و بازخوردهای مشاوره‌ای هوشمند به وی ارائه می‌شود. همچنین دسترسی به خدمات متنوعی همچون بانک سؤال هوشمند دانش‌آموز و مدرسه، مشاوره های هوشمند فردی و مدرسه ای، تست‌های پیش آزمون آنلاین و غیره برای دانش آموزان گزینه دو به صورت رایگان فراهم است.

اطلاعات بیشتر ثبت نام