تهران-صندوق پستی 7555-14155 موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو

روابط عمومی : 22239392-021

تلفن نمایندگی شهر تهران : 17-66568715-021

دورنگار : 22239293-021

پیامک : 20000316

پست الکترونیکی : info@gozine2.ir


نظرها، پیشنهادها و انتقادهای داوطلبان عزیز، خانواده های محترم و دبیران گرامی موجب ارتقا سطح فعالیت های گزینه دو خواهد بود.