دانش آموزان هفتم، هشتم و نهم (سال تحصیلی 99-98)

در سال های اخیر به صورت کاذب این احساس به وجود آمده است که دانش آموزان در مقاطع غیرکنکوری نیز بایستی با روش ها و معیارهای کنکوری مورد ارزیابی قرار گیرند تا برای شرکت در آزمون سراسری آمادگی بالاتری به دست آورند. این درحالیست که بر اساس مطالعات جهانی، استفاده از معیارهای غربال گر و مقایسه بین دانش آموزان نه تنها منجر به چنین نتیجه ای نمی شود، بلکه اثرات مخرب روحی و تحصیلی بر روی کودکان و نوجوانان خواهد داشت. بر این اساس هدف نهایی از ارزشیابی، یادگیری است و تکمیل فرایند یادگیری با حذف عوامل تنش زا نه تنها می تواند سلامت روانی دانش آموزان را تضمین کند بلکه باعث عمق بخشی به دانسته ها و مطالعات دانش آموز نیز می شود. گزینه دو نیز با هدف ارتقای فرایند یادگیری و بر اساس علم روز دنیا، برای دانش آموزان دوره اول متوسطه از سال تحصیلی 95-94 ارزشیابی منهای کنکور را با عنوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارائه نموده است.

تعداد مراحل و شرایط برگزاری آزمون‌ها با توجه به شیوع ویروس کرونا تغییراتی داشته است که اطلاعیه کامل آن را می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید.

سال تحصیلی اول متوسطه  98-99

تاریخ و محدوده کلی ارزشیابی ها


ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی موسسه گزینه دو در سال تحصیلی 99-98 برای دوره اول متوسطه به صورت 6 مرحله ارزشیابی تستی و 4 مرحله ارزشیابی تشریحی برگزار می شود. تاریخ برگزاری و محدوده‌بندی این ارزشیابی ها مطابق جداول زیر می باشد:


ارزشیابی تستی بازه زمانی برگزاری محدوده‌بندی
ارزشیابی مرحله 1 8 تا 12 آبان 98
نیمسال اول با پوشش ارزشیابی قبل
ارزشیابی مرحله 2 20 تا 24 آذر 98
ارزشیابی مرحله 3 25 تا 29 دی 98 جمع‌بندی نیمسال اول
ارزشیابی مرحله 4 7 تا 11 اسفند 98
نیمسال دوم با پوشش ارزشیابی قبل
ارزشیابی مرحله 5 (غیرحضوری بعلت شرایط کرونا) 19 اردیبهشت 99
ارزشیابی مرحله 6 (غیرحضوری بعلت شرایط کرونا) 2 خرداد 99 جمع‌بندی کل سال

ارزشیابی تشریحی
پایه شروع ارزشیابی پایان ارزشیابی درس ها


مرحله 1 (بهمن 98)
نهم 98/11/05 98/11/10

دو ارزشیابی مجزای علوم و ریاضی
هشتم 98/11/12 98/11/17
هفتم 98/11/19 98/11/24
مرحله 2 (اردیبهشت 99 )
با توجه ممنوعیت برگزاری آزمون
حضوری بخاطر شرایط کرونا، فعلا
برگزار نمی شود
هفتم 99/01/30 99/02/04

دو ارزشیابی مجزای علوم و ریاضی
هشتم 99/02/06 99/02/11
نهم 99/02/11 99/02/18


سوالات متداول


چرا گزینه دو در دوره اول متوسطه از لفظ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به جای آزمون استفاده میکنه؟

هدف از آزمون با ارزشیابی متفاوت است؛ ارزشیابی فرآیندی است که نه تنها دانش آموز بلکه دبیر، مدیر، مشاور و خانواده را در بر می گیرد و هدف از آن صرفاً یادگیری است نه ارزیابی مهارت! ارزشیابی عملاً شروع فرآیند یادگیری است اما آزمون در معنای عام مرحله پایانی است. لذا هر آزمونی، ارزشیابی نیست.


چرا در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تراز و درصد ارائه نمی شود؟ چرا به ضریب درس ها اهمیت داده نمی شود؟

هدف از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، یادگیری است و معیارهایی مانند درصد و تراز تنها برای رتبه بندی و مقایسه دانش آموزان کاربرد دارد. لذا ارائه آنها نه تنها فایدهای ندارد بلکه با توجه به ایجاد رقابت منفی برای دانش آموز دوره اول متوسطه مضر نیز است. ضریب دهی به دروس نیز یک معیار کنکوری برای انتخاب رشته است و در دوره اول متوسطه مفهومی ندارد.


چرا در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نمره منفی لحاظ نمی شود؟ این موضوع باعث پاسخگویی شانسی نمی شود؟

نمره منفی عملاً جریمه کردن دانش آموز است آن هم به این دلیل که ما احتمال می دهیم دانش آموز پاسخ های درست را هم بدون اطمینان کامل پاسخ داده است. لذا نمره منفی تنها در آزمون های غربالگر مفهوم دارد. به همین خاطر است که در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینه دو تنها تفکیک پاسخ های درست، نزده و نادرست نمایش داده میشود.


چرا عامل زمان از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی حذف شده است؟ فاصله ارزشیابی‌ها چرا کوتاه است؟

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اختیار به دبیران و مدرسه داده شده است تا هر دبیر در بازه زمانی مربوطه مطابق سلیقه اش ارزشیابی درس خود را انجام دهد. در عین حال زمان ارزشیابی نیز محدودیت زیادی ندارد تا تمرکز دقیقاً بر یادگیری باشد نه ارزیابی مهارت تست زنی دانش آموز! همچنین بازه زمانی میان ارزشیابی‌ها به دلیل نیاز به اجرای فرآیندهای اصلاحی مبسوط در نظر گرفته شده است.

کارنماهای دانش آموز و مدرسه


کارنمای توصیفی

این کارنما عملکردت رو در هر درس به صورت نمودار در مقایسه با میانگین کشور و مدرسه ات نشون میده و میتونی پاسخ تشریحی شخصی خودت رو هم ببینی و نقاط ضعفت رو رفع اشکال کنی.

تحلیل سوالات

این کارنما وضعیت پاسخگوییت به هر سوال رو مشخص میکنه. همچنین میتونی پاسخ تشریحی سوالاتت رو هم ببینی و سوالات نادرست و نزده خودت رو رفع اشکال کنی.

تحلیل یادگیری

با این مشاوره نقاط قوت و ضعفت در موضوعات هر درس رو در طول ارزشیابی ها مشاهده میکنی.

گزارش مدیر مدرسه

با این گزارش مدیر می تواند در یک نگاه وضعیت کلی دانش آموزان مدرسه را در هر پایه و در درس های مختلف در قالب چند جدول و نمودار مشاهده و بررسی کند.

گزارش های دبیر

با این گزارش ها دبیر وضعیت پاسخگویی هر دانش آموز به سوالات درس خود و همین طور نحوه پاسخگویی کلی کلاس به هر سوال را در قالب دو فایل مجزا دریافت می کند.

گزارش های مشاور

با این گزارش ها، مشاوره مدرسه می تواند امتیاز دانش آموزان را در یک جدول کامل و دقیق مشاهده کند، نمودار وضعیت تحصیلی دانش آموزان خود را در طول ارزشیابی ها بررسی کند و غائبین ارزشیابی ها راهم شناسایی نماید.

برای مشاهده نمونه کارنامه ها و مشاوره های گزینه دو کلیک کنید

بانک سوال هوشمند گزینه دو


گزینه دو در سال 99-98 برای دانش آموزان پایه های هفتم تا نهم، امکان دسترسی به نرم افزار بانک سؤال را فراهم نموده است.دانش آموزان با استفاده از این نرم افزار به تعداد زیادی سؤال استاندارد از مباحث گوناگون دسترسی دارند و می توانند با توجه به برنامه مطالعاتی خود از نمونه سؤال های استاندارد برای تمرین و نیز سنجش آموخته هایشان استفاده نمایند. در نسخه دانش آموزی نرم افزار، دانش آموز می تواند به تمرین موضوعی بپردازد و یا با انتخاب درس یا موضوع، ارزشیابی پیشنهادی سیستم را دریافت کند و نتیجه پاسخگویی خود به مجموعه تست ها را مشاهده نماید. این نرم افزار از مهر 98 هم از طریق سایت (ویژه دانش آموز و مدرسه) و هم اپلیکیشن گزینه دو (ویژه دانش آموز) قابل ارائه خواهد بود. در نسخه هوشمند بانک سؤال، دانش آموز می تواند به تنهایی یا از طریق مدرسه در این سیستم فعالیت نماید.

اگر دانش آموز به مدرسه ای متصل باشد، می تواند تمرین و ارزشیابی های ارسال شده از سوی دبیر خود را نیز دریافت و استفاده نماید. همچنین دانش آموز متناسب با عملکرد خود در ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی گزینه دو و بانک سؤال، به تمرین یا ارزشیابی های شخصی سازی شده ویژه خود در نرم افزار دسترسی خواهد داشت. دانش آموز می تواند به مدرسه و دبیران خود وصل شود و از آنها نیز ارزشیابی و تمرین دریافت نماید. در عین حال بر اساس عملکرد دانش آموز در بانک و ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی گزینه دو، به او پیشنهاد سؤال نیز داده می شود.

خدمات جانبی


ارزشیابی مهارت های اجتماعی

این ارزشیابی ها که مطابق با اهداف تعیین شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه مهارت های اجتماعی طراحی شده اند، همزمان با برخی از ارزشیابی های اصلی گزینه دو به صورت کتبی برگزار می شوند.

مجموعه سوالات خوب

این خدمت برای یادگیری بهتر درس ها و آزمودن آموخته ها پیش از ارزشیابی های تستی ارائه می گردد.

پاسخ تشریحی شخصی

بعد از ارزشیابی به جای دفترچه چاپی، از سایت گزینه دو پاسخ تشریحی شخصی دریافت میکنید که دقیقاً متناسب با عملکرد شماست و امکان حل تمرین بیشتر هم داره.

هدایت تحصیلی و شغلی

بسته هدایت تحصیلی - شغلی شامل تست رغبت سنج هالند است که در آن دانش آموزان پایه نهم با استفاده از نتایج این تست رشته های نزدیک به شخصیت خود را می توانند بیابند.

اپلیکیشن کندوبان

اپلیکیشن کمک آموزشی کندوبان ویژه درس علوم و با هدف کمک به دانش آموزان برای درک بهتر و عمیق تر موضوعات مطرح شده در درس علوم طراحی شده است.

مجموعه ارزشیابی های گزینه دو

مجموعه ای از آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سال‌های گذشته گزینه‌دو که از طریق سایت در اختیار شما قرار داره.

راهنمای تدریس معلم

این فیلم ها برای کمک به دبیران مدارسی که در ارزشیابی های گزینه دو شرکت کرده اند و برای کتاب های درسی ریاضی دوره اول متوسطه ارائه می شوند.

دوره آموزشی ضمن خدمت دبیران

گزینه دو برای دومین بار، دوره بازآموزی ضمن خدمت را با موضوع ارزشیابی در خدمت یادگیری برای مدارسی که در ارزشیابی های گزینه دو شرکت کرده اند برگزار می کند. این دوره با کسب امتیاز برای شرکت کنندگان همراه خواهد بود.

قیمت و ثبت نام


قیمت هر مرحله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در سال تحصیلی 99-98 مبلغ 19 هزار تومان در نظر گرفته شده است و بابت خدمات جانبی که به داوطلبان و مدارس ارائه می گردد، هزینه ای لحاظ نشده است.

لازم به ذکر است مدارس و مراکز آموزشی در صورت اقدام به ثبت نام گروهی از تسهیلات و تخفیف های ویژه برخوردار خواهند شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی های گزینه دو تماس حاصل نمایید.

پایه تحصیلی

قیمت هر مرحله ارزشیابی

قیمت ثبت نام کامل (6 مرحله)

هفتم

19.000 تومان

114.000 تومان

هشتم

19.000 تومان

114.000 تومان

نهم

19.000 تومان

114.000 تومان