البرز


نمایندگی البرز


نام مدیر : سرکار خانم رستاخیز

تلفن : 09127883446

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : الوند - بلوار معلم - روبروی کتابخانه دهخدا - کوچه آزادی13 - پلاک 24 - آموزشگاه علمی سفیردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09127883446 آدرس : بلوار معلم - روبروی کتاب خانه دهخدا - کوچه آزادی 13 - پلاک 24 - آموزشگاه علمی سفیر
توضیحات :