البرز


نمایندگی البرز


نام مدیر : سرکار خانم رستاخیز

تلفن : 09127883446

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : الوند - فلکه شهرداری- خیابان شهرداری - کوچه ۱۸ حسینپور - پلاک ۱۸دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09127883446 آدرس : فلکه شهرداری-خیابان شهرداری-کوچه ۱۸ حسینپور-پلاک۱۸-اموزشگاه علمی ازاد سفیر(گزینه دو)
شعبه دخترانه تلفن : 09127883446 آدرس : فلکه شهرداری-خیابان شهرداری-کوچه ۱۸ حسینپور-پلاک۱۸-اموزشگاه علمی ازاد سفیر(گزینه دو)