رودبار جنوب - گزینه دو


نمایندگی رودبار جنوب - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای امیری

تلفن : 09139500283

فکس : 09139500283

پست الکترونیکی :

آدرس : رودبار،کوچه عدل، روبروی داروخانه زرگران، جنب چاپخانه رودبار زمین، کتابخانه بنیاد صدر (آقای جرگه)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09131413772 آدرس : کوچه عدل، روبروی داروخانه زرگران، جنب چاپخانه رودبار زمین، کتابخانه بنیاد صدر (آقای جرگه)
توضیحات :