یزد - دفتر موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو یزد


نمایندگی یزد - دفتر موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو یزد


نام مدیر : جناب آقای رئوف

تلفن : 2 - 3536295770

فکس : 3536296446

پست الکترونیکی : gozine2yazd@gmail.com

آدرس : یزد - خیابان آیت الله کاشانی - خیابان حافظ - کوچه مصدق 7


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03536295770-۲- 09399405525 آدرس : یزد - خیابان آیت الله کاشانی - خیابان حافظ - کوچه مصدق 7 -03536295770 - 03536295771 - 03536295772
شعبه دخترانه تلفن : 09399405525-03536295770-2 آدرس : یزد - خیابان آیت الله کاشانی - خیابان حافظ - کوچه مصدق 7 -03536295770 - 03536295771 - 03536295772