اشکذر - دبیرستان عترت


نمایندگی اشکذر - دبیرستان عترت


نام مدیر : سرکار خانم ملیحه طباطبایی

تلفن : 03532722355-09132739158

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : یزد- اشکذر - خیابان معلم - کوچه آیت الله خاتمی- دبیرستان حاج اصغر دهقانی اشکذریدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09132739158 آدرس : اشکذر_خیابان معلم- کوچه آیت الله خاتمی -روبروی جهاد داشگاهی-دبیرستان حاج اصغر دهقانی اشکذری
شعبه دخترانه تلفن : 03532722355-09132739158 آدرس : اشکذر -خیابان معلم- کوچه آیت الله خاتمی -روبروی جهاد داشگاهی-دبیرستان حاج اصغر دهقانی اشکذری