اشکذر - دبیرستان عترت


نمایندگی اشکذر - دبیرستان عترت


نام مدیر : سرکار خانم ملیحه طباطبایی

تلفن : 03532722355-09132739158

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : یزد- اشکذر - خیابان امام- کوچه بانک مسکن -روبروی جهاد داشگاهی- دبیرستان عترتدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09132739158 آدرس : اشکذر_خیابان امام- کوچه بانک مسکن -روبروی جهاد داشگاهی-دبیرستان عترت
شعبه دخترانه تلفن : 03532722355-09132739158 آدرس : اشکذر -خیابان امام- کوچه بانک مسکن -روبروی جهاد داشگاهی-دبیرستان عترت