مهریز - آموزشگاه علمی هدف 🎓


نمایندگی مهریز - آموزشگاه علمی هدف 🎓


نام مدیر : جناب آقای حبیبیان

تلفن : 3532527788-3532521070-09134522115

فکس : 3532521070

پست الکترونیکی :

آدرس : مهریز-میدان شهید صدوقی (شهرداری)-بلوار شهید بهشتی-بعد از پاساژ ستاره-طبقه پایین پست بانکدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 3532527788-3532521070-09134522115 آدرس : مهریز-میدان شهید صدوقی (شهرداری)-بلوار شهید بهشتی-بعد از پاساژ ستاره-طبقه پایین پست بانک
شعبه دخترانه تلفن : 3532527788-3532521070-09134522115 آدرس : مهریز-میدان شهید صدوقی (شهرداری)-بلوار شهید بهشتی-بعد از پاساژ ستاره-طبقه پایین پست بانک