تفت - آموزشگاه علمی آزاد خوارزمی


نمایندگی تفت - آموزشگاه علمی آزاد خوارزمی


نام مدیر : جناب آقای رفیع زاده تفتی

تلفن : 03532632330 - 9132515208

فکس : 03532632360

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرستان تفت - شهرک قدس - جنب بازارچه - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه شمساییدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03532632330 - 9132515208 آدرس : شهرستان تفت - شهرک قدس - جنب بازارچه - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه شمسایی - طبقه همکف
توضیحات :