تفت - آموزشگاه علمی آزاد خوارزمی


نمایندگی تفت - آموزشگاه علمی آزاد خوارزمی


نام مدیر : جناب آقای رفیع زاده تفتی

تلفن : 03538207959- 9132515208

فکس : 03538207959

پست الکترونیکی : kharazmitaft@yahoo.com

آدرس : شهرستان تفت - شهرک قدس - جنب بازارچه - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه شمسایی اینستاگرامmrrafizadeh1_gozine2_taft واتساپ:09919305208


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03538207959 - 9132515208 - واتساپ۰۹۹۱۹۳۰۵۲۰۸ آدرس : شهرستان تفت - شهرک قدس - جنب بازارچه - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه شمسایی - طبقه همکف
شعبه دخترانه تلفن : 09132515208-03538207959-واتساپ۰۹۹۱۹۳۰۵۲۰۸ آدرس : شهرستان تفت - شهرک قدس - جنب بازارچه - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه شمسایی- طبقه اول