تفت - آموزشگاه علمی آزاد خوارزمی


نمایندگی تفت - آموزشگاه علمی آزاد خوارزمی


نام مدیر : جناب آقای رفیع زاده تفتی

تلفن : 03538302312- 9132515208

فکس : 03538302312

پست الکترونیکی : kharazmitaft@yahoo.com

آدرس : شهرستان تفت - شهرک قدس - جنب بازارچه - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه شمسایی اینستاگرامmrrafizadeh1 ایتا 09132515208


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09132515208-03538302312-ایتا09132515208 آدرس : شهرستان تفت - شهرک قدس - جنب بازارچه - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه شمسایی - طبقه همکف
شعبه دخترانه تلفن : 09132515208-03538302312-ایتا 09132515208 آدرس : شهرستان تفت - شهرک قدس - جنب بازارچه - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه شمسایی- طبقه اول