ابرکوه - آموزشگاه علمی عرشیان


نمایندگی ابرکوه - آموزشگاه علمی عرشیان


نام مدیر : جناب آقای مهاجری

تلفن : 09132545290و09132545336

فکس : 3532830500

پست الکترونیکی : gozine2.907@chmail.ir

آدرس : ابرکوه - خیابان نظامیه - خیابان یادگار امام - کوچه دانش - پلاک 20 - آموزشگاه علمی عرشیان


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03532824142 - 9132545290 آدرس : ابرکوه-خیابان نظامیه-خیابان یادگار امام کوچه دانش پلاک 20
شعبه دخترانه تلفن : 03532824142 آدرس : ابرکوه- خیابان نظامیه -خیابان یادگار امام-کوچه دانش -پلاک20