همدان - گزینه دو


نمایندگی همدان - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شیرزادی

تلفن : 08138266707 - 08138270078

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : همدان- میدان جهاد-جنب بانک ملی کوچه رهنمون ساختمان احراردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08138266707 -09391047170 آدرس : همدان- میدان جهاد-جنب بانک ملی کوچه رهنمون ساختمان احرار
شعبه دخترانه تلفن : 08138270078-09391047170 آدرس : همدان- میدان جهاد-جنب بانک ملی کوچه رهنمون ساختمان احرار