اسدآباد


نمایندگی اسدآباد


نام مدیر : جناب آقای نجاتی

تلفن :

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس :دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09188165101 - 08133125226 آدرس : اسدآباد - میدان مطهری - نبش صاحب الزمان غربی - آموزشگاه بوعلی
شعبه دخترانه تلفن : 09188165101 - 08133125226 آدرس : اسدآباد - میدان مطهری - نبش صاحب الزمان غربی - آموزشگاه بوعلی