نهاوند - آموزشگاه علمی خیام


نمایندگی نهاوند - آموزشگاه علمی خیام


نام مدیر : جناب آقای سوری

تلفن : 9188511672-08133225170-09188527976

فکس : 8133233733

پست الکترونیکی :

آدرس : نهاوند-خیابان حافظ-نرسیده به میدان نیروی انتظامی-اموزشگاه خیامدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08133225170 آدرس : نهاوند-خیابان حافظ-نرسیده به میدان نیروی انتظامی-جنب نانوایی بربری
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 8133234646 آدرس : نهاوند-میدان عارف-آموزشگاه علمی آزاد خیام- غیرانتفاعی البرز
توضیحات :