نهاوند - آموزشگاه علمی خیام


نمایندگی نهاوند - آموزشگاه علمی خیام


نام مدیر : جناب آقای سوری

تلفن : 9188511672-08133225170-09188527976-09365788835

فکس : 8133233733

پست الکترونیکی :

آدرس : نهاوند-خیابان حافظ-نرسیده به میدان نیروی انتظامی-اموزشگاه خیامدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08133225170- 09365788835 آدرس : نهاوند-خیابان حافظ-نرسیده به میدان نیروی انتظامی-جنب نانوایی بربری
شعبه دخترانه تلفن : 08133225170 آدرس : نهاوند-میدان نیروی انتظامی.خیابان حافظ جنب نانوایی بربری