نهاوند - آموزشگاه علمی خیام


نمایندگی نهاوند - آموزشگاه علمی خیام


نام مدیر : جناب آقای سوری

تلفن : -08133225170-09188527976-09365788835

فکس : 8133233733

پست الکترونیکی :

آدرس : نهاوند-خیابان ابوذر پایین تر از پاساژ رضا وحافظ طبقه ی فوقانی فروشگاه جانبو آموزشگاه خیام( گزینه دو )دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08133225170- 09365788835 آدرس : نهاوند-خیابان ابوذر پایین تر از پاساژ رضا وحافظ طبقه ی فوقانی فروشگاه جانبو آموزشگاه خیام( گزینه دو )
شعبه دخترانه تلفن : 08133225170 آدرس : نهاوند-خیابان ابوذر پایین تر از پاساژ رضا وحافظ طبقه ی فوقانی فروشگاه جانبو آموزشگاه خیام( گزینه دو )