ملایر - آموزشگاه عرفان


نمایندگی ملایر - آموزشگاه عرفان


نام مدیر : جناب آقای دوزبخشان

تلفن : 08132252259

فکس : 8132222076

پست الکترونیکی :

آدرس : ملایر خیابان قائم مقام جنب فروشگاه ایرانیان دبیرستان ستارگاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08132222157 آدرس : میدان مادر خ امیرکبیر دبیرستان امیرکبیر
شعبه دخترانه تلفن : 08132252259 آدرس : خیابان قائم مقام جنب فروشگاه ایرانیان دبیرستان ستارگان