ملایر - آموزشگاه عرفان


نمایندگی ملایر - آموزشگاه عرفان


نام مدیر : جناب آقای دوزبخشان

تلفن : 08132252257- 08132252239

فکس : 8132222076

پست الکترونیکی :

آدرس : ملایر خیابان قائم مقام چهار راه فرهنگ خیابان مولویدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08132252257 آدرس : خیابان سعدی خیابان علییاری خ مولوی نرسیده به چهارراه فرهنگ موسسه گزینه دو
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08132252257 آدرس : خیابان قائم مقام چهارراه فرهنگ خیابان مولوی موسسه گزینه دو
توضیحات :