قشم - گزینه دو


نمایندگی قشم - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای تورنگ

تلفن : 09173636923

فکس : 9173636923

پست الکترونیکی :

آدرس : قشم-میدان امام خمینی-روبروی بانک شهر-جنب املاک داور-دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09173636923 آدرس : قشم-میدان امام خمینی-روبروی بانک شهر-جنب املاک داور
شعبه دخترانه تلفن : 09173636923 آدرس : قشم-میدان امام خمینی-روبروی بانک شهر-جنب املاک داور