بندر لنگه - گزینه دو


نمایندگی بندر لنگه - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم ملک پور

تلفن : 07644221783-07644225573

فکس : 7644221783

پست الکترونیکی :

آدرس : بندرلنگه :بلوارصدف-مجتمع ۴۰ واحدی صدف -بلوک شرقی -طبقه سوم -واحد۱۴دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09173620070 آدرس : بندرلنگه - 09171621105 09385744668 07644221783
شعبه دخترانه تلفن : 09173620070 آدرس : بندرلنگه