بندرعباس - موسسه فخرآفرینان


نمایندگی بندرعباس - موسسه فخرآفرینان


نام مدیر : جناب آقای حسینی

تلفن : 7632227071

فکس : 7632227071

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار سید جمال الدین-روبروی پاساژ طباطبایی-پشت حسینیه جهرمی ها-مدرسه فخرآفرینان

توضیحات : wapp:۰۹۱۷۷۶۸۳۳۵۷ تماس:۰۹۱۷۷۶۸۳۳۵۷دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07632227071 آدرس : بلوار سید جمال الدین-روبروی پاساژ طباطبایی-پشت حسینیه جهرمی ها-مدرسه فخرآفرینان
شعبه دخترانه تلفن : 07632227071 آدرس : بلوار سید جمال الدین-روبروی پاساژ طباطبایی-پشت حسینیه جهرمی ها-مدرسه فخرآفرینان