محلات - محلات


نمایندگی محلات - محلات


نام مدیر : جناب آقای صفرزاده

تلفن : - 8643226635

فکس : 8643220221

پست الکترونیکی :

آدرس : محلات میدان نماز روبروی پارکینگدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09183692275 آدرس : 09186291049 08643220221
توضیحات :