محلات - محلات


نمایندگی محلات - محلات


نام مدیر : جناب آقای صفرزاده

تلفن : 086-43220221 -086-43253656 - 086-43226635

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : محلات، میدان نماز، خیابان آیت الله مقدسی ، روبروی آژانس 6000دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09183692275 آدرس : محلات، میدان نماز، خیابان آیت الله مقدسی ، روبروی آژانس 6000
شعبه دخترانه تلفن : 09186291049 آدرس : محلات، میدان نماز، خیابان آیت الله مقدسی ، روبروی آژانس 6000