ساوه


نمایندگی ساوه


نام مدیر : جناب آقای ندیری

تلفن : -08642210518-08642220137

فکس : 8642220137

پست الکترونیکی :

آدرس : ساوه- نبش خیابان تعاون (کنار رودخانه)بین کوچه شهید دلاور ومسجد حضرت ابوالفضل (ع) - آموزشگاه حکمتدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08642220137-08642210518 آدرس : نبش خیابان تعاون (کنار رود خانه)بین کوچه شهید دلاور ومسجد حضرت ابوالفضل (ع)
شعبه دخترانه تلفن : 9122567932 آدرس : نبش خیابان تعاون بین کوچه شهید دلاور و مسجد حضرت ابوالفضل (ع)