اراک - گزینه دو


نمایندگی اراک - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای علیمحمدی

تلفن : 8634020002

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : اراک-بلوار شهید شیرودی-کوچه میرعشقی-آموزشگاه علمی اندیشه فــکوردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 8634020002 آدرس : اراک-بلوار شهید شیرودی-کوچه میرعشقی-آموزشگاه علمی فـکور
شعبه دخترانه تلفن : 8634020002 آدرس : اراک-بلوار شهید شیرودی-کوچه میرعشقی-آموزشگاه علمی فـکور