نوشهر آموزشگاه علمی آزاد آینده روشن


نمایندگی نوشهر آموزشگاه علمی آزاد آینده روشن


نام مدیر : سرکار خانم عباسی روشن

تلفن : 011-52324188 و 09117383859

فکس : 01152324188

پست الکترونیکی : Gozine2.Nowshahr@Gmail.com

آدرس : بلوار شهید کریمی - جنب پمپ بنزین سالار - مدرسه شهید ایوب معادی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 011-52324188 - 9117383859 آدرس : نوشهر - پشت اداره برق - قبل از کلانتری 11 - دبیرستان فرهنگ
شعبه دخترانه تلفن : 011-52324188 آدرس : نوشهر - پشت اداره برق - قبل از کلانتری 11 - دبیرستان دخترانه فرهنگ