مینودشت - گزینه دو


نمایندگی مینودشت - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای ممشلی

تلفن : 01735232440 / 09112740884

فکس :

پست الکترونیکی : m.mamashli56@gmail.com

آدرس : مینودشت - خ شهید علیرضا - راهرو کنار بانک ملی مرکزی - ساختمان بالای کفاشی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01735232440 / 09112740884 آدرس : مینودشت - خ شهید علیرضا - راهرو کنار بانک ملی مرکزی - ساختمان بالای کفاشی
شعبه دخترانه تلفن : 01735232440 / 09112740884 آدرس : مینودشت - خ شهید علیرضا - راهرو کنار بانک ملی مرکزی - ساختمان بالای کفاشی