مینودشت - گزینه دو


نمایندگی مینودشت - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای ممشلی

تلفن : 01735232440 / 09112740884

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : مینودشت - خ شهید علیرضا - کنار بانک ملی مرکزی - کنار دفتر اسناد رسمی شماره 71دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01735232440 / 09112740884 آدرس : مینودشت - خ شهید علیرضا - کنار بانک ملی مرکزی - کنار دفتر اسناد رسمی شماره 71
توضیحات :