گنبد کاووس - مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی سروش


نمایندگی گنبد کاووس - مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی سروش


نام مدیر : جناب آقای جمال آبادی

تلفن : 1733381670

فکس : 1733381670

پست الکترونیکی :

آدرس : گنبد کاووس- بلوار دانشجو - بین کوچه 19 و 21دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 33381670 آدرس : گنبد بلواردانشجوبین کوچه 19 و21 ساعت کاری صبح 8تا13 بعدازظهر 16تا 19
شعبه دخترانه تلفن : 33381670 آدرس : بلوار دانشجو نبش کوچه 19 ساعت کار صبح 8 تا 13 بعدازظهر 16تا 19