رامیان - گزینه دو


نمایندگی رامیان - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای برزمینی

تلفن : 1735865255

فکس : 1735865255

پست الکترونیکی :

آدرس : رامیان-خان به بین-بانک تجارت - خیابان امام خمینی 21 -(100 متر داخل خیابان امام 21)نبش کوچه دومدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01735865255 -9111768342 آدرس : 1 - خان ببین بانک تجارت خیابان امام 21 ، نبش کوچه دوم آموزشگاه حکیم میرفندرسکی09111768342 2 - رامیان خیابان آموزش پرورش مرکز صدرا 09118786321
توضیحات :