رامیان - گزینه دو


نمایندگی رامیان - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای برزمینی

تلفن : 1735865255 و09111768342

فکس : 1735865255

پست الکترونیکی :

آدرس : 1 - خان ببین ، میدان حکیم میر فندرسکی ، خیابان سعدی یک (70 متر فاصله تا میدان حکیم میر فندرسکی )، روبرو حوزه امیر المومنین و جنب بهزیستی آموزشگاه حکیم میرفندرسکی تلفن 01735865255 واتس اپ 09111768342 2 - رامیان خیابان آموزش پرورش مرکز صدرا 09118786321 ساعت کار شنبه تا چهارشنبه 9الی 12 و 16 الی 19 و پنج شنبه ها 9 الی 12دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01735865255 -9111768342 آدرس : 1 - خان ببین ، میدان حکیم میر فندرسکی ، خیابان سعدی یک ، روبرو حوزه امیر المومنین و جنب بهزیستی آموزشگاه حکیم میرفندرسکی09111768342 2 - رامیان خیابان آموزش پرورش مرکز صدرا 09118786321
شعبه دخترانه تلفن : 01735865255 09111768342 آدرس : 1 - خان ببین ، میدان حکیم میر فندرسکی ، خیابان سعدی یک ، روبرو حوزه امیر المومنین و جنب بهزیستی آموزشگاه حکیم میرفندرسکی09111768342 2 - رامیان خیابان آموزش پرورش مرکز صدرا 09118786321