آزادشهر - آموزشگاه علمی آزادپویااندیشان


نمایندگی آزادشهر - آموزشگاه علمی آزادپویااندیشان


نام مدیر : سرکار خانم بذر افشان

تلفن : 1735734615

فکس : 1735734615

پست الکترونیکی : Gozine811@gmail.com

آدرس : خیابان امام - ابتدای ولایت چهارم - نبش کوچه مدرسه سروش - طبقه دوم درمانگاه خاتم الانبیا - آموزشگاه علمی آزادپویااندیشان


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01735734615 - 9113754490 آدرس : آزادشهر خ امام نبش ولایت 4 طبقه دوم درمانگاه خاتم الانبیا
شعبه دخترانه تلفن : 01735734615 آدرس : آزادشهر خ امام نبش ولایت 4 طبقه دوم درمانگاه خاتم الانبیا آموزگاه علمی آزادپویااندیشان