گالیکش - گزینه دو


نمایندگی گالیکش - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم عرب

تلفن : 1735838434 - 1735838434

فکس : 1735838643

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان 17 شهریور - نبش 17 شهریور 11 - پلاک 161-نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 1735838434 - 9117540701 آدرس : خ۱۷شهریورششم نبش تقاطع
شعبه دخترانه تلفن : 01735838434 آدرس : خ۱۷شهریورششم نبش تقاطع