گرگان - گزینه دو


نمایندگی گرگان - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم رایج کفشگیری

تلفن : 1732339278 - 1732322620

فکس : 1732351623

پست الکترونیکی :

آدرس : گرگان-خیابان ولیعصر- عدالت 45 - مجتمع شایان - طبقه ا - واحد1دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 32339278 آدرس : خیابان ولیعصر- عدالت 45 - مجتمع شایان - طبقه ا - واحد1
شعبه دخترانه تلفن : 32339278 آدرس : خیابان ولیعصر- عدالت 45 - مجتمع شایان - طبقه ا - واحد1