گرگان - گزینه دو


نمایندگی گرگان - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم رایج کفشگیری

تلفن : 1732339278 - 1732322620

فکس : 1732351623

پست الکترونیکی :

آدرس : گرگان - روبروی پارک شهر - خیابان اول لشکر - نبش کوچه فلاحی 1 - مجتمع شهرازی - طبقه 2دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 32339278 آدرس : گرگان - روبروی پارک شهر - خیابان اول لشکر - نبش کوچه فلاحی 1 - مجتمع شهرازی - طبقه 2
شعبه دخترانه تلفن : 32339278 آدرس : گرگان - روبروی پارک شهر - خیابان اول لشکر - نبش کوچه فلاحی 1 - مجتمع شهرازی - طبقه 2