آق قلا - آموزشگاه انتخاب برتر


نمایندگی آق قلا - آموزشگاه انتخاب برتر


نام مدیر : جناب آقای نیازی

تلفن : 1734524224

فکس : 1734524224

پست الکترونیکی :

آدرس : آق قلا-بلوار امام خمینی-نرسیده به هلال احمردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01734524224 -9112781404 آدرس : آق قلا بلوار امام خمینی،نرسیده به هلال احمر
شعبه دخترانه تلفن : 01734524224 آدرس : آق قلا بلوار امام خمینی،نرسیده به هلال احمر