کردکوی - گزینه دو


نمایندگی کردکوی - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم بنی هاشمی

تلفن : 1734351194

فکس : 1734351194

پست الکترونیکی :

آدرس : کردکوی-خیابان پاسداران-کدپستی4881877676دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 0910708523 آدرس : 09113179658 - 01734354441