قائم شهر - گزینه دو


نمایندگی قائم شهر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای کاویان

تلفن : 1142215621 - 1142215745

فکس : 1142215621

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان بابل- نبش کوچه لاریمی-ساختمان پاستور-طبقه سوم-واحد 302-----همراه 09113260621دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09113260621 آدرس : خیابان بابل -نبش کوچه لاریمی-ساختمان پاستور-طبقه 3-واحد 302
شعبه دخترانه تلفن : 09113260621 آدرس : خیابان بابل -نبش کوچه لاریمی-ساختمان پاستور-طبقه 3-واحد 302