قائم شهر - گزینه دو


نمایندگی قائم شهر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای کاویان

تلفن : 1142215621 - 1142215745

فکس : 1142215621

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان بابل-ابتدای کوچه لاریمی-ساختمان پاستور-طبقه سوم-واحد 302دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9115670621 آدرس :
توضیحات :