جویبار - گزینه دو


نمایندگی جویبار - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای بهزادی

تلفن : 01142276514

فکس : 01142276514

پست الکترونیکی :

آدرس : جویبار-خیابان امام- فقیه محله- روبروی بانک ملت -جنب فروشگاه جانبو- آموزشکاه هانیهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09112238957 آدرس : جویبار-خیابان امام- فقیه محله- روبروی بانک ملت -جنب فروشگاه جانبو- آموزشکاه هانیه
توضیحات :