سوادکوه - دبیرستان غیر انتفاعی علامه طباطبائی


نمایندگی سوادکوه - دبیرستان غیر انتفاعی علامه طباطبائی


نام مدیر : جناب آقای سید قاسم صالحی

تلفن : 1245321476

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : سواد کوه - پل سفید - روبروی اداره پستدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9111268545 آدرس :
توضیحات :