گلوگاه - آموزشگاه گزینه دو


نمایندگی گلوگاه - آموزشگاه گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای افتخاری

تلفن : 09111548618- 01134660341

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان شهید پهلوان / بالاتر از مدرسه بی بی شهربانو / آموزشگاه علمی دانایی و پویاییدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09111549023-01134660341 آدرس : خیابان شهید پهلوان / بالاتر از مدرسه بی بی شهربانو / آموزشگاه علمی دانایی و پویایی
شعبه دخترانه تلفن : 09111549023-01134660341 آدرس : خیابان شهید پهلوان / بالاتر از مدرسه بی بی شهربانو / آموزشگاه علمی دانایی و پویایی