ساری - موسسه گزینه دو


نمایندگی ساری - موسسه گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صدرایی

تلفن : 1133320870 - 1133312184

فکس : 1133312184

پست الکترونیکی :

آدرس : ساری - خیابان فرهنگ - کوچه فرهنگ 6 - ساختمان شماره 1 - موسسه گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01133320870 آدرس : ساری - میدان شهرداری - خیابان فرهنگ - کوچه فرهنگ 6
شعبه دخترانه تلفن : 01133320870 آدرس : ساری - میدان شهرداری - خیابان فرهنگ - کوچه فرهنگ 6