تنکابن - آموزشگاه علمی آزاد فردوسی


نمایندگی تنکابن - آموزشگاه علمی آزاد فردوسی


نام مدیر : جناب آقای آقا خانی پروین

تلفن : 1154235400 - 01154234567

فکس : 1154220304

پست الکترونیکی :

آدرس : تنکابن- خیابان جمهوری-روبروی پمپ بنزین جنب بانک ملت-مراکز آموزشی پسرانه فردوسی ، دخترانه کانون دانشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9111949415 آدرس : خیابان جمهوری روبروی پمپ بزین جنب بانک ملت
توضیحات :