نکا - گزینه دو


نمایندگی نکا - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای کشور دوست

تلفن : 1134746552 و 09112521220

فکس : 1134746552

پست الکترونیکی :

آدرس : نکا - پاساژ بزرگ - طبقه همکف - پلاک 23دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01134746552 و09112521220 آدرس : نکا - خ انقلاب پاساژ بزرگ طبقه همکف پلاک 23 - 09368120505- 01134742395
شعبه دخترانه تلفن : 01134746552 و09112521220 آدرس : نکا - خ انقلاب پاساژ بزرگ طبقه همکف پلاک 23