بهشهر - آموزشگاه گزینه دو


نمایندگی بهشهر - آموزشگاه گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای افتخاری

تلفن : 09111548618/1134523230

فکس : 1134536198

پست الکترونیکی : hrfaraji1355@Gmail.Com

آدرس : پارک ملت - جنب بانک مسکن مرکزی - ساختمان پاستور - طبقه اول


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01134523230 آدرس : پارک ملت - جنب بانک مسکن مرکزی - ساختمان پاستور - طبقه اول - نمایندگی گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 01134523230 آدرس : پارک ملت - جنب بانک مسکن مرکزی - ساختمان پاستور - طبقه اول - نمایندگی گزینه دو