بابل - گزینه دو بابل


نمایندگی بابل - گزینه دو بابل


نام مدیر : جناب آقای یونس زاده

تلفن : 01132203376

فکس : 09124576211

پست الکترونیکی :

آدرس : بابل- چهار راه شهدا- مجتمع عطر زیستان- طبقه سوم- واحد376دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01132203376 آدرس : بابل- مجتمع عطر زیستان- طبقه سوم- واحد376
شعبه دخترانه تلفن : 01132203376 آدرس : بابل- مجتمع عطر زیستان- طبقه سوم- واحد376