محمود آباد - دبیرستان غیردولتی خوارزمی


نمایندگی محمود آباد - دبیرستان غیردولتی خوارزمی


نام مدیر : جناب آقای محسنی

تلفن : 1144745469 - 1144733746

فکس : 1144744008

پست الکترونیکی :

آدرس : محمودآباد- خ امام- کوچه شهید نام آور- دبیرستان غیردولتی خوارزمی-پلاک 88دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01144733746- 9113008309 آدرس : مازندران ، محمودآباد، خیابان امام خمینی (ره)، نسیم 27، ساختمان دبستان غیردولتی فاضل «مکان موقت»
شعبه دخترانه تلفن : 01144733746 آدرس : مازندران ، محمودآباد، خیابان امام خمینی (ره)، نسیم 27، ساختمان دبستان غیردولتی فاضل «مکان موقت»