آمل - آموزشگاه گزینه دو


نمایندگی آمل - آموزشگاه گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای جمشیدی

تلفن : 01144297356-01144297357

فکس : 1144297357

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان نور-بین فجر2و4-طبقه فوقانی فروشگاه جانبو-طبقه 2- واحد201دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09111006008- 1144297356 -01144297357 - 01144278981 آدرس : آمل.ابتدای خیابان نور.بین فجر2و4.بالای فروشگاه جانبو.طبفه دوم .واحد201
شعبه0 دخترانه تلفن : 01144297357 آدرس : امل.ابتدای خیابان نور.بین فجر2و4.بالای فروشگاه جانبو .طبقه دو.واحد201