کوهدشت - گزینه دو


نمایندگی کوهدشت - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای قلندری

تلفن : 6632638255

فکس : 6632638255

پست الکترونیکی :

آدرس : کوهدشت- خ رهبری - روبروی بانک سپه مرکزی- آموزشگاه گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9331271972 آدرس :