دورود - گزینه دو


نمایندگی دورود - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای کوچک زاده

تلفن : 06643247061

فکس : 06643247061

پست الکترونیکی : gozine2doruod@gmail.com

آدرس : دورود-بلوار صنعت-جنب دانشگاه علمی کاربردی- مجتمع آموزشی فرجام- آموزشگاه گزینه دو

توضیحات : مدیریت مجموعه آقای موحدی ۰۹۲۲۵۰۵۴۱۲۰ مشاوره ثبت نام ۰۹۳۳۲۱۴۶۵۲۵


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : ۰۹۲۲۵۰۵۴۱۲۰ آدرس : دورود-۹۰متری - جنب دانشگاه علمی کاربردی
شعبه دخترانه تلفن : 09225054120 آدرس : دورود-بلوار صنعت-جنب دانشگاه علمی کاربردی-مجتمع آموزشی فرجام-آموزشگاه گزینه دو