موسسه علمی آموزشی دانش بنیان


نمایندگی موسسه علمی آموزشی دانش بنیان


نام مدیر : جناب آقای نیازی

تلفن : 6632226030 - 6632222266

فکس : 6632226030

پست الکترونیکی :

آدرس : پلدختر-میدان شهید بهشتی - خیابان هفت تیر - روبروی فرمانداری - پلاک 1 - موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06632226030 آدرس : پلدختر - خیابان هفت تیر - روبروی فرمانداری
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 06632222266 آدرس : پلدختر - خیابان هفت تیر - روبروی فرمانداری
توضیحات :