پلدختر ـ موسسه علمی آموزشی دانش بنیان


نمایندگی پلدختر ـ موسسه علمی آموزشی دانش بنیان


نام مدیر : جناب آقای نیازی

تلفن : 6632226030 - 6632222266 - 9167449002

فکس : 6632226030

پست الکترونیکی : daneshbonyanpol@gmail.com

آدرس : پلدختر-میدان شهید بهشتی - خیابان هفت تیر - روبروی فرمانداری - پلاک 1 - موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06632226030 _ 09167449002 آدرس : پلدختر - خیابان هفت تیر - روبروی فرمانداری
شعبه دخترانه تلفن : 06632222266 _ 09167449002 آدرس : پلدختر - خیابان هفت تیر - روبروی فرمانداری