بروجرد مجموعه آموزشی اردیبهشت


نمایندگی بروجرد مجموعه آموزشی اردیبهشت


نام مدیر : جناب آقای مثنوی

تلفن : 6642514595 - 6642532655-06642506284-06642501553

فکس : 06642539421

پست الکترونیکی : gozineye2_boroojerd@yahoo.com

آدرس : بروجرد- خیابان تختی- چهارراه نخی -روبروی مسجد- نبش کوچه شهید ارضی -موسسه گزینه دو- مجموعه آموزشی اردیبهشت

توضیحات : (مدیریت : 42520480 و 09163993372) (امور آزمون : 42501553 - 42514595 ) (امور کلاسها : 42532655) (امور مالی : 42506284) (دبیرستان اردیبهشت: 42520482 و 42520483) (سایت:ordischool.ir) ( موبایل جهت برقراری ارتباط سریعتر 09163993372 )


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06642514595 آدرس : خیابان تختی - چهارراه نخی - روبروی مسجد
شعبه دخترانه تلفن : 06642501553 آدرس : خیابان تختی - چهارراه نخی - روبروی مسجد