بروجرد - آموزشگاه جهش


نمایندگی بروجرد - آموزشگاه جهش


نام مدیر : جناب آقای مثنوی

تلفن : 6642514595 - 6642532655-06642506284-06642501553

فکس : 06642539421

پست الکترونیکی : gozineye2_boroojerd@yahoo.com

آدرس : بروجرد- خیابان تختی-نبش چهارراه نخی -روبروی مسجد -موسسه گزینه دو( آموزشگاههای جهش و روشنگر)

توضیحات : (مدیریت : 42520480 و 09163993372) (امور آزمون : 42501553 - 42514595 ) (امور کلاسها : 42532655) (امور مالی : 42506284) (مشاوره : 42520482 و 42520483) (تلگرام : https://t.me/gozine2brj96)


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9167523372 آدرس : خیابان تختی - نبش چهارراه نخی - روبروی مسجد
توضیحات :