لنگرود - گزینه دو


نمایندگی لنگرود - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای میرفخررجایی

تلفن : 1342522898پسرانه و1342540538واحد دخترانه

فکس : 1342522898

پست الکترونیکی :

آدرس : لنگرود-خیابان بهشتی-کوی وحید دستجردی-پلاک 52-موسسه فخر دانش-کد پستی 4471656649

توضیحات : کلیه مجوز ها و مدارک تحصیلی قبلا به گزینه 2 مرکز ارسال و در سابقه این موسسه موجود میباشد سابقه کار ما از سال 79 میباشدکه اگر مجددا مدرکی بخواهید میتوانیم ارسال نماییمدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01342522898 آدرس : لنگرود خیابان شریعتی کوی وحید دستجردی موسسه فخر دانش پسرانه
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 01342540538 آدرس : لنگرود موسسه فخر دانش دخترانه
توضیحات :