لنگرود - گزینه دو


نمایندگی لنگرود - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای میرفخررجایی

تلفن : 1342522898پسرانه و1342551372دخترانه

فکس : 1342522898

پست الکترونیکی : www.fakhrdanesh@yahoo.com

آدرس : لنگرود-خیابان بهشتی-کوی وحید دستجردی-پلاک 52-موسسه فخر دانش-کد پستی 4471656649

توضیحات : شماره تماس ثبت نام تلفنی09900980018


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01342522898_09900980018 آدرس : لنگرود خیابان شریعتی کوی وحید دستجردی موسسه فخر دانش پسرانه
شعبه دخترانه تلفن : 01342551372_09900980018 آدرس : لنگرود موسسه فخر دانش دخترانه