لاهیجان - ارشاد


نمایندگی لاهیجان - ارشاد


نام مدیر : جناب آقای میرهاشمی نسب

تلفن : 013-42220092

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : لاهیجان- خیابان انقلاب- رو به روی داروخانه دکتر بهزاد- کوچه ی جواهرپشته موسسه آموزشی فرهنگی گزینه 2دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9111412544 آدرس : لاهیجان- خیابان انقلاب- رو به روی داروخانه دکتر بهزاد- کوچه ی جواهرپشته موسسه آموزشی فرهنگی گزینه 2
توضیحات :