سیاهکل - نمایندگی


نمایندگی سیاهکل - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم قربانی

تلفن : 01342323703

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : سیاهکل- خ امام- میدان شهداء-جنب اداره دارایی-ابتدای کوچه نوید-موسسه آینده سازاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01342323703-09114287836 آدرس : سیاهکل- خ امام- میدان شهداء-جنب اداره دارایی-ابتدای کوچه نوید-موسسه آینده سازان
شعبه دخترانه تلفن : 01342323703-09114287836 آدرس : سیاهکل- خ امام- میدان شهداء-جنب اداره دارایی-ابتدای کوچه نوید-موسسه آینده سازان