رودسر - آموزشگاه تک


نمایندگی رودسر - آموزشگاه تک


نام مدیر : سرکار خانم میرهاشم

تلفن : 01342619719

فکس : 0

پست الکترونیکی :

آدرس : رودسر-انتهای خیابان 72تن-کوچه باران-آموزشگاه تکدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01342619719 آدرس : رودسر- خ 72 تن- کوچه باران- آموزشگاه تک
شعبه دخترانه تلفن : 01342646642 آدرس : رودسر-چنیجان-بعدازپل هوایی-مدرسه فرهیختگان