املش - نمایندگی


نمایندگی املش - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم پوررستمی

تلفن : 1342728423

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : املش-پشت اداره برق-ابتدای کوچه شهیدحکیمی-آموزشگاه بشرادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 1342728423 آدرس : املش-پشت اداره برق-ابتدای کوچه شهیدحکیمی-آموزشگاه بشرا
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 1342728423 آدرس : املش-پشت اداره برق-ابتدای کوچه شهیدحکیمی-آموزشگاه بشرا
توضیحات :