املش - نمایندگی


نمایندگی املش - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم پوررستمی

تلفن : 1342728423

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : املش-پشت اداره برق-ابتدای کوچه شهیدحکیمی-آموزشگاه بشرادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9111346053 آدرس : املش-پشت اداره برق-ابتدای کوچه شهیدحکیمی-آموزشگاه بشرا
توضیحات :