رشت - آموزشگاه به گزین


نمایندگی رشت - آموزشگاه به گزین


نام مدیر : جناب آقای زاهدی

تلفن : 1333117268 - 1333112300

فکس : 1333112300

پست الکترونیکی : beh.azmun@gmail.com

آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01333112300 آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 01333112300 آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9
توضیحات :