رشت - آموزشگاه به گزین


نمایندگی رشت - آموزشگاه به گزین


نام مدیر : جناب آقای زاهدی

تلفن : 1333117268 - 1333112300

فکس : 1333112300

پست الکترونیکی :

آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :