رشت - آموزشگاه گزینه دو رشت


نمایندگی رشت - آموزشگاه گزینه دو رشت


نام مدیر : جناب آقای زاهدی

تلفن : 01332112300-01332119200-01332117268

فکس :

پست الکترونیکی : beh.azmun@gmail.com

آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9

توضیحات : وب سایت نمایندگی گزینه دو رشت: www.g2r.ir


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01332112300-01332119200-01332117268 آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9-ساختمان گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 01332112300-01332119200-01332117268 آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9-ساختمان گزینه دو